Sociale Projecten - Werkingsjaar 2017-2018

Kerstpakketten - OCMW Holsbeek http://www.ocmw.holsbeek.be

Voor de 15de maal, verzorgt LC-Horst voor haar thuisbasis Holsbeek kerstpaketten. Deze verassingspaketten worden door de sociale dienst van het OCMW, aan de minder-bedeelden van de gemeente Holsbeek bezorgd.  Deze paketten met delicatessen, eetwaren en huisgerief, zorgen voor een aangename eindejaarsperiode voor deze kwetsbare groep,  zo dicht bij huis.

 

IMANI Belgium vzw www.imanibelgium.org
De vzw Imani Belgium heeft tot doel om in KENIA, hulp te verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebied van onderwijs,huisvesting en gezondheidszorg. 

Sinds 2010 ondersteunt LC-Horst, jaarlijks, deze organisatie. De vorige jaren ging onze sponsoring naar de oprichting van klaslokalen,  de aankoop van een perceel grond, in het kader van een meerjarig project genaamd : The Girls Dream.  Dit is een hulp-ontmoeting en trainingscentrum voor tienermoeders en jonge meisjes in het algemeen, met als motto : "keep a girl in school".  Dit werkingsjaar werd het multifunctionele gebouw van het Imbeke Development Center afgewerkt, alsook een sanitair blok en werd een waterput gegraven.  Dit is een hulp-ontmoeting en

 

trainingscentrum voor tienermoeders en jonge meisjes in het algemeen, met als motto : "keep a girl in school".  Dit werkingsjaar werd het multifunctionele gebouw van het Imbeke Development Center afgewerkt, alsook een sanitair blok en werd een waterput gegraven.

 

Ajpopoli vzw (Guatemala) www.ajpopoli.weebly.com

Financiële en organisatorische ondersteuning van het onderwijsproject "Centro Educativo Ajpopoli Ak'Wala" voor Maya kinderen in Guatemala.

 


G-karate vzw www.i-k-f.be

De doelstelling van G-karate Vlaanderen, onderdeel van IKF (Inclusive Karate Federation), is door middel van de grondbeginselen van karate de integratie van kinderen, jongeren en volwassenen, allemaal met speciale behoeften, te bevorderen.

Niet alleen in deze unieke vechtsport, maar vooral in het dagelijks leven. Dit wordt gedaan door hen te helpen hun zelfvertrouwen en zelfrespect op te bouwen, en door hen een kans te geven de wereld te verbazen met hun capaciteiten en sterke punten. Dit werkingsjaar heeft LC Horst Kimono's, bandjes, stootkussens en gordels helpen financiëren.

 

Honk www.honk.be

Natalie, Marie, Ella, Simon, Lore, Sarah, Elias, Jorn, Jasper, Caline, Glen, Elien en Lauranne zijn dertien jongeren met een beperking tussen 17 en 24 jaar. Ondanks hun beperking dromen ook zij ervan om het ouderlijk nest uit te vliegen en te gaan samenwonen met hun vrienden. De meest voor de hand liggende keuze is die voor een bestaande zorgvoorziening. Maar de wachtlijsten zijn lang. Bovendien is de kans dat ze binnen het huidige zorgkader als vrienden kunnen samenblijven vrijwel onbestaande. En dat is jammer. Want wij, ouders van deze dertien jongeren, geloven in de kracht van hun onderlinge vriendschapsband en die met de samenleving.  LC Horst heeft dit werkingsjaar financieel bijgedragen naar het streefdoel om alle HONKers in 2018 samen te brengen in hun nieuwe thuis.

 

Compagnie Tartaren – Leuven www.tartaren.be

Sociaal-artistiek gezelschap in kansarme buurt van Leuven.  Cie Tartaren organiseert in eerste instantie op jaarbasis een viertal theaterproducties.  Kwetsbare mensen fungeren er als volwaardige auteurs en acteren onder de leiding van erkende en professionele regisseurs.  Die aanpak verhoogt hun persoonlijke draagkracht, vaardigheden en ontwikkeling.  Dit reikt hen een plaats aan in de samenleving.  Infrastructurele uitrustingen,aangepast aan deze doelgroep,zijn onontbeerlijk.

LC-Horst heeft de vorige twee jaar een platformlift voor rolstoelgebruikers helpen financieren.  Dit werkingsjaar heeft LC-Horst Cie Tartaren geholpen met de creatie van hun nieuwe website.

Groenhoef www.groenhoef.be

Het Groenhoefproject maakt deel uit van een zoneactiviteit, samen met de vier zustersclubs van de Lions ZONE 41.

Groenhoef is een bouwproject, waar personen met een niet aangeboren hersen-letsel terecht kunnen voor dagbesteding en kortverblijf.  Dit nieuwe dienstencentrum voorziet 16 plaatsen voor permanente bewoners en 6 plaatsen als dagcentrum.  Aangevat in 2012, is dit centrum  operationeel sinds 2014.  De ZONE 41 organiseert voor haar Fundraising in het kader van het Groenhoef-project een jaarlijkse GOLF CUP. Binnen onze LC-Horst, werd een Groenhoef Comité opgericht.