De sociale activiteiten, alsmede de ondersteunende sponsoring aan de diverse projecten, worden vanuit onze Commissie Sociaal georganiseerd.  Hierbij kunnen verder specifieke commissies samengesteld worden.

Sinds enkele jaren, bepaalt de Commissie Sociaal de parameters om als sociaal doel weerhouden te worden. Het project dient concreet te zijn, waarbij de begunstigde organisatie het resultaat van onze ondersteuning op transparante wijze komt toelichten.

Een mix van projecten dicht bij huis, en anderzijds projecten in het buitenland, zorgen voor een gezond evenwicht.  Op het einde van ieder werkjaar, organiseert LC-Horst een Sociale Dinnervergadering waarbij de verschillende begunstigde organisaties, met woord en beeld, het resultaat van onze inbreng komen aantonen.

IMANI Belgium vzw www.imanibelgium.org

De vzw Imani Belgium heeft tot doel om in KENIA, hulp te verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebied van onderwijs,huisvesting en gezondheidszorg.
Sinds 2010 ondersteunt LC-Horst, jaarlijks, deze organisatie. De vorige jaren ging onze sponsoring naar de oprichting van klaslokalen,  de aankoop van een perceel grond, in het kader van een meerjarig project genaamd : The Girls Dream.  Dit is een hulp-ontmoeting en trainingscentrum voor tienermoeders en jonge meisjes in het algemeen, met als motto : “keep a girl in school”.  Dit werkingsjaar werd het multifunctionele gebouw van het Imbeke Development Center afgewerkt, alsook een sanitair blok en werd een waterput gegraven.  Dit is een hulp-ontmoeting en trainingscentrum voor tienermoeders en jonge meisjes in het algemeen, met als motto : “keep a girl in school”.  Dit werkingsjaar werd het multifunctionele gebouw van het Imbeke Development Center afgewerkt, alsook een sanitair blok en werd een waterput gegraven.

Ajpopoli vzw (Guatemala) www.ajpopoli.weebly.com

Financiële en organisatorische ondersteuning van het onderwijsproject “Centro Educativo Ajpopoli Ak’Wala” voor Maya kinderen in Guatemala.

Honk www.honk.be

Natalie, Marie, Ella, Simon, Lore, Sarah, Elias, Jorn, Jasper, Caline, Glen, Elien en Lauranne zijn dertien jongeren met een beperking tussen 17 en 24 jaar. Ondanks hun beperking dromen ook zij ervan om het ouderlijk nest uit te vliegen en te gaan samenwonen met hun vrienden. De meest voor de hand liggende keuze is die voor een bestaande zorgvoorziening. Maar de wachtlijsten zijn lang. Bovendien is de kans dat ze binnen het huidige zorgkader als vrienden kunnen samenblijven vrijwel onbestaande. En dat is jammer. Want wij, ouders van deze dertien jongeren, geloven in de kracht van hun onderlinge vriendschapsband en die met de samenleving.  LC Horst heeft dit werkingsjaar financieel bijgedragen naar het streefdoel om alle HONKers in 2018 samen te brengen in hun nieuwe thuis.

Groenhoef www.groenhoef.be

Het Groenhoefproject maakt deel uit van een zoneactiviteit, samen met de vier zustersclubs van de Lions ZONE 41.
Groenhoef is een bouwproject, waar personen met een niet aangeboren hersen-letsel terecht kunnen voor dagbesteding en kortverblijf.  Dit nieuwe dienstencentrum voorziet 16 plaatsen voor permanente bewoners en 6 plaatsen als dagcentrum.  Aangevat in 2012, is dit centrum  operationeel sinds 2014.  De ZONE 41 organiseert voor haar Fundraising in het kader van het Groenhoef-project een jaarlijkse GOLF CUP. Binnen onze LC-Horst, werd een Groenhoef Comité opgericht.

Kinderkankerfonds – Leuven www.uzleuven.be/nl/kinderkankerfonds

LC-Horst ondersteunt voor de derde maal het Kinderkankerfonds – afdeling Leuven. Onze financiele bijdrage dient voor het aanschaffen van de nodige hulpmiddelen  die thuisverzorging van deze beproefde patientjes mogelijk maakt.  Zo werd er concreet volgende apparatuur gesponserd: wisseldrukmatras, badlift en aangepaste buggy.

Kerstpakketten – OCMW Holsbeek http://www.ocmw.holsbeek.be

LC-Horst verzorgt voor haar thuisbasis Holsbeek kerstpakketten. Deze verassingspakketten worden door de sociale dienst van het OCMW, aan de minder-bedeelden van de gemeente Holsbeek bezorgd.  Deze pakketten met delicatessen, eetwaren en huisgerief, zorgen voor een aangename eindejaarsperiode voor deze kwetsbare groep,  zo dicht bij huis.

Compagnie Tartaren – Leuven www.tartaren.be

Sociaal-artistiek gezelschap in kansarme buurt van Leuven.  Cie Tartaren organiseert in eerste instantie op jaarbasis een viertal theaterproducties.  Kwetsbare mensen fungeren er als volwaardige auteurs en acteren onder de leiding van erkende en professionele regisseurs.  Die aanpak verhoogt hun persoonlijke draagkracht, vaardigheden en ontwikkeling.  Dit reikt hen een plaats aan in de samenleving.  Infrastructurele uitrustingen,aangepast aan deze doelgroep,zijn onontbeerlijk.
LC-Horst heeft de vorige twee jaar een platformlift voor rolstoelgebruikers helpen financieren.  Dit werkingsjaar heeft LC-Horst Cie Tartaren geholpen met de creatie van hun nieuwe website.

Puente Cusco – Peru www.alpuente.be

Voor het eerst heeft onze LC-Horst een project weerhouden dat kadert in het LCIF (Lions Club Internationa Fundation ). Dit wordt uiteraard een meerjarenproject.  Puente (brug) is een vzw die verschillende projecten steunt in ontwikkelingslanden.  Het zijn hoofdzakelijke educatieve projecten voor kansarme jongeren.  Het project in Cusco gaat over studiebegeleiding van jongeren tussen 15 en 22 jaar.  Opleiding is noodzakelijk om deze jongeren van de straat te houden.Deze opleidingen zijn aangepast aan de noden van lokale arbeidsmarkt.Na hun opleiding worden de afgestudeerden ook nog persoonlijk gevolgd.

Football Academy Noah

Noah heeft als doel minder bedeelde kinderen in Zuid Afrika de mogelijkheid te geven om het spel voetbal te spelen . In deze arme gemeenschappen hebben de kinderen nu niet de mogelijkheid om dit te doen. Moeilijk voor te stellen in onze denkwereld , maar realiteit. Het FAN project gaat ervoor zorgen dat de uitrusting en de nodige zaken als ballen en voetbaldoeltjes kunnen hebben. Ook gaan de nodige coaching voorzien worden zodoende die de jongeren ook life skills worden bijgebracht. Voor talent gaan we op termijn specifieke begeleiding voorzien.
In een eerst stap gaan we samenwerken met 22 scholen in de KwamSane regio (Kwazulu Natal) om alzo rond de 2500 jongens en meisjes te bereiken van 14 jaar en jonger. Deze plattelandsregio geldt als de tweede armste van Zuid Afrika. Het is wel een uitzonderlijk mooie streek niet ver van de Indische oceaan en vlak gelegen tegen de mooiste wildparken van Zuid Afrika.
Momenteel zijn alle scholen geselecteerd en kunnen starten. De smile op het gezicht van deze kinderen is goud waard. Noah’s droom wordt alzo toch waargemaakt…

G-karate vzw www.i-k-f.be

De doelstelling van G-karate Vlaanderen, onderdeel van IKF (Inclusive Karate Federation), is door middel van de grondbeginselen van karate de integratie van kinderen, jongeren en volwassenen, allemaal met speciale behoeften, te bevorderen.
Niet alleen in deze unieke vechtsport, maar vooral in het dagelijks leven. Dit wordt gedaan door hen te helpen hun zelfvertrouwen en zelfrespect op te bouwen, en door hen een kans te geven de wereld te verbazen met hun capaciteiten en sterke punten. Dit werkingsjaar heeft LC Horst Kimono’s, bandjes, stootkussens en gordels helpen financiëren.